-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grenen og Drachmanns grav
Grenen nord for Skagen er spidsen af Skagens Odde, der er Danmarks nordligste punkt. Grenen dannes af sand, der af havet transporteres nordpå langs hele Jyllands vestkyst. Odden vokser gennemsnitligt med ca. 10 meter om året i nordøstlig retning mod Sverige.

Ved Grenen mødes to have - Vesterhavet og Kattegat, og det kan ses på bølgerne, der kommer fra hver sin side. Det skaber voldsomme strømforhold, hvorfor det er strengt forbudt og forbundet med livsfare at bade der. Man kan dog godt soppe og prøve at stå med en fod i Vesterhavet og en fod i Kattegat.

Grenen er et utroligt smukt og populært udflugtsmål, mange turister flokkes i sommerhalvåret på grenens yderste spids, mange er fragtet derud med den populære Sandorm - traktorer med passagervogne, der kører i pendulfart fra parkeringspladsen ved Grenen kunstmuseum til Grenens yderste spids.

Skagens Odde og Grenen er dog ikke kun populære blandt turister. Rovfugle flokkes her i træktiden om foråret. Stedet er Nordeuropas bedste observationssted for rovfugle under forårstrækket. Rovfuglene er svæveflyvere, der udnytter opvinde, der kun dannes over land. De krydser derfor helst ikke store strækninger af åbent vand, og fuglene, der kommer sydfra bliver derfor ledt langs kysterne hele vejen op til odden, hvor de flokkes før de krydser Kattegat de 65 kilometer over til Sverige, på vej op mod ynglepladserne nordpå. Der ses flest rovfugle på odden, hvis vinden er i sydøst. Ved vestenvind bliver fuglene presset længere østpå og vælger da en rute over Fyn og Sjælland istedet.

Digteren og maleren Holger Drachmanns blev ved sin død 26. januar 1908 bisat i de nordlige klitter ved Skagen. Portalen foran graven er tegnet af P. S. Krøyer, og urnen af J. F. Willumsen.
 

 

 

 

Tilbage til Skagen.net