-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vippefyret
Vippefyret blev opført i 1627, og var det første vippefyr som blev opstillet. Princippet er enkelt, man vipper kurven ned til jorden, og fylder den med brændbart materiale, og tænder op. Når fyret vippes op, kan den brændende kurv ses på lang afstand.

De mange skibsforlis ved Skagens gren var den dirkete årsag til at fyret blev opført. Fyret skulle hjælpe med at lede skibsfarten kort klart af Grenen, og det farlige rev derude.

Vippefyret i Skagen er en kopi af det gamle vippefyr, dog opført som en 100% tro kopi. Vippefyret kom til at præge 1600-tallet og var i brug langt ind i 1700-tallet. Det sidste danske vippefyr blev nedlagt på Anholt i 1788.

Ved Sønderstrand lige neden for vippefyret holdes der hver år Sankt Hans, med et stort bå på starnden, og i tusindvis af gæster på starnden og på fyrbakken.

 

 

 

 

Tilbage til Skagen.net